Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negohdigahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tapehz irr Deews tohs nodewis uhs negohdigahm Eekahrośchanahm Jo wiņņo Śeewas irr to dabbigu Bu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015