Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negg`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

et Nei arri par juhśo Meeśu ar ko juhs ģehrbśitees Negg` irr ta D§ihwiba labbaka ne ka` Barriba un tahs Me
erriba jeb Lihgśmiba jeb Krohnis tahs Leeliśchanas negg` eśśat juhs arrid§an preekśch muhśo Kunga JE§us Kr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015