Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negants
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Grins Tas grins negants Zilwehks tas ta gremschas
Luhpahm buhs negants kas
Mahti noh§t pad§en tas irr negants
tas Śmehjejs irr negants preekśch teem
Bet es śazziju Ak ne Kungs Jo wiśśu kas negants un neśchķih§ts irr ne kad ne irr eegahjis manna^
Kas biju negants Trauziņ§ch No tewis eśmu isred§ehts Ar tawu Dehlu
4 To kas negants noma§ga Śauśas Śirdis ślappina To kas
4 To ks negants noma§gah
grins negants Zilweks tas ta gremschahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015