Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negantibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kad juhs nu red§eśeet to Negantibu thas Jspoh§tiśchanas no ka śazzihts irr zaur to P
Bet kad juhs nu red§eśeet to Negantibu thas Jspoh§tiśchanas no ka tas Praweets Danjels r
kśch ta ne ee=ees jeb kurśch kas apgahnihts irr un Negantibu darra un Mellus runna bet tee kas rak§titi irr ta
tinnahs tohp tihri par Negantibu
JE§us paśluddinaja Kad juhs nu red§eśeet to Negantibu tahs Ispoh§tiśchanas no ka śazzihts irr zaur to P
Ģeķķeems par Negantibu
irr tam Kungam par Negantibu
par Negantibu in neśohdita
par Negantibu
irr par Negantibu Jo tas tohp
Negantibu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015