Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negantibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kśchanes peepilditi ar Miŗŗoņo=Kauleem un wiśśadas Negantibas
dens mums rahdija ne to Śchķih§tiśchanu tahs Meeśu Negantibas bet to Śalihd§inaśchanu Derribu ar Deewu eekśch Ś
Deews newa muhs aizinajs pee Negantibas bet pee Śwehtibas Kas nu
tiz tam jo śeptiņņas Negantibas irr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015