Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negantiba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s Śirdis jo kas Zilweku §tarpa^ aug§ts irr tas irr Negantiba preekśch Deewa
Negantiba bet pils
Śirdis Negantiba in tee
Kungam Negantiba bet kas ustizzami
tam Kungam weena Negantiba
tam Kungam Negantiba bet
ne parei§i darriht irr Negantiba
irr abbi diwi Negantiba tam
23 Da§chads Śwars irr Negantiba
Negantiba in kas us taiśnu Zeļļu irr
tas irr tam Besdeewigam Negantiba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015