Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neganti
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ee Deewu pa§ih§t bet ar Darbeem aisleed§ tee wiņņu neganti buhdami un neklauśigi un pee wiśśa labba Darba ne
Tat§chu kad tahdi neganti Zilweki jeb wi§śaśchki ne jeb retti
raugahs neganti Ta ne mekle śawu Labbumu Ta ne leekahs śareebtees

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015