Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neg
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

NEg śauz ta Gudriba in ta
20 Neg es tew to da§chadi eśmu
28 Neg turr kur us Wihnu
Neesaht Neesa Neg Neg es
Ne ne=ba=wa Neg Neg es tew
kalpo puiścho uhsśarga Neg tas kas pee Galda śeh§ch Tomehr
śeet nei arri par juhśu Meeśu ko juhs ģehrbśitees Neg irr ta D§ihwiba labbaka neka` ta Barriba In tahs
bij śabijuśchees in śazzija Neg śchis eekśch Jeru§alemes iskaiśija isd§ennaja
wiśśi brihnijahs in śazzija śawa^ Starpa^ Red§eet neg irr śchee wiśśi kas teitan runna no Galileeŗu=Sem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015