Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: needra
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

UN tur tappe weena Needra dohta lihd§a kahdai Mehrama Rihk§tai un tas Eņģel
Un kas ar man runnaja` tam bij weena §elta Needra ka tas to Pilsśatu mehŗotu un wiņņas Wahrtis un w
ags ko labb no töw räds Tahdi Ļaudis gir ka kahda Needra kattra §churp und turp no Wehju śchaubita
Needra

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015