Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neddeļa`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

aplaupijis Laulibu pahrkahpis diwi reis Neddeļa` ghaweju eß und dohmu to Deßmitu no wi§śu kaß mann
jeb arrid§an ka śchiß Muiteneex eß ghawe diwireis Neddeļa` und dohmu to Deßmittu no wi§śu kaß mann
diwi reis Neddeļa` Kurr attra§śi tu py muh§śeems Ļaudeems
tahdu kaß diwi reis Neddeļa` śawai Mee§śai{Mee§śu} buhtu Ehden und
pa=śarrghaht tha lieds arrid§an ścho nahkoścha Neddeļa` töw ar
Ba§nizas Kunngheems śatzijiß gir tanni Neddeļa` kad Wings
J§rael pawehlejis wi§śa` Neddeļa` ickdeenas to Mais ko
diwireis neddeļa` unnd dohmu to Deßmittu no
lixi ißd§eh§t Tu nhe warri śatziet kuŗŗa Neddeļa` kuŗŗa deena`

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015