Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nebbe
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Deewus turreht Śacka taß Wälls Nebbe taß Burrwis
Jo winji jaw wätzi Nebbe winji töw tu winjeem Mais
wings man ar Meeru lickt Nebbe wings par manneem Ghräkeem
ja=d§iewo nebbe tu ścho=deen mirr§śi tu e§śi jauns §tippris Zillw
bijis tomähr ja=ähd nebbe Sarrnas pillas tapps
zälltz nhe buhtu tu śatzijis Taß nhe gir ghuddris nebbe winjam ta Mui§cha ta Mannta peedärr Jhten tha tu
§tu to Nhelaim Da§§ch śacka Laid kriet ja krittis nebbe taß mann peedärr Zeekahds räds śawa` Kaimiņa Lohp
nebbe es nu wehl mahzi§chohß
Nebbe arrid§an tee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015