Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabbad§ibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

vnd da§§ch gir baggatz py śawas nabbad§ibas 8 Ar Baggatibu warr da§§ch śawu d§iewibu
8 Tew ne buhs §agt jebkahdu Leet' Bet labbis Nabbad§ibas zeet' Ar
Bett labbis Nabbad§ibas zeet
tahß Wayad§ibas und Nabbad§ibas §tahw tetz ar to
bett tai buhß buht weena Wall§ta tahß Nabbad§ibas tee
Chri§ti Nabbad§ibas run~ajam ka irr to Briedi wings nabbags us
Jeru§alem ee=jahja tahdas Nabbad§ibas dehļ nhe buhß töw no
pee śawas Nabbad§ibas
tam Nabbad§ibas ganna buhs
und no śawas leelas Nhelaimes Nhewe§śelibas und Nabbad§ibas §chehlighe attpe§tiet Ghribbi tu M D ka tawam
ghlahb ka tu meerighe warri py tawas Nabbad§ibas palickt tapehtz
eek§chan śawas Nabbad§ibas 3 Abbähdenatay Śirdey nhe darry wayrahk bähdas vn
tam Nabbad§ibas ghann buhß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015