Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabbad§iba`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jeb Nabbad§iba` Jo wings patz śacka Eß usluhkoju to
Deews Ai§to Wings nhe leekahß ween śöw leela Nabbad§iba` ka kahds Zillwäko Bährns red§eteeß bett Wings lee
Bähdaß Nhelaimeh{Nehlaimeh} Kauna` Śmeekla` Nabbad§iba` ka winjam
ka weens leela` Nabbad§iba` us weenas E§eļa=Mahtes eek§chan
auxts=und leels Kungs leela` Nabbad§iba` tummśa` Stally peed§immis
tawa` Nhelaimeh tawa` Nabbad§iba` und Nhewe§śeliba` labb
ns Draugs jeb=kahda` Nhelaimeh e§śi Nhewe§śeliba` Nabbad§iba` und ka warr muh§cham notickteeß dohdeeß
28 Palleetz peetitziex tawam Draugam winja` Nabbad§iba` ka tu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015