Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabbad§iņ§ch
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

7 Wiņ§ch gribbedams muhs aug§ti Zelt Tohp §ems in Nabbad§iņ§ch In dohd mums leelas Leetas welt' Tas Śird§niņ§ch
gruhtu Teeśu Kur Nabbad§iņ§ch es paglahbśchohs Kam padohśchohs
E§ grehzigs Zilweziņ§ch Es behdigs Nabbad§iņ§ch Us kurreen buhs man
9 Ar ko es nabbad§iņ§ch atlihd§inatu Ścho tawu §chehlu mihļu Deewa=Prahtu
Tohp §ems in nabbad§iņ§ch Jn dohd mums leelas Leetas welt'
9 Ar ko es nabbad§iņ§ch atlied§inatu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015