Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabad§ibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

no śawas Baggatibas eemettuśchi bet śchi no śawas Nabad§ibas irr wiśśu kas wiņņai bija eemettuśi
chi pee tahm Deewa Dahwanahm bet śchi irr no śawas Nabad§ibas wiśśu śawu Padohmu kas wiņņai bij eemettuśi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015