Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: naśis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Naśis Atgreestees Naśis
Naśis Atgreestees Naśis
Kliksteht Tas naśis nascha
Kliksteht Tas nasis nascha Spalla klikst
Skuttamais nasis Augums
Noweltees Tas nasis ir nowehlees
Tas ļaunakains nasis tas buhtu labs
Nahśis Nahśs Naśis Atgreestees Naśis
Naśis Atgreestees Naśis Bahrds
Tas Nasis plahwaiņsch robaiņsch
Greest Tas Nasis atgreeschahs
Greblis Tas launaķains Nasis tas buhtu labs greblis
Greest Tas Nasis atgreeschas
Skuttamais Nasis Augums
No weltees Tas Nasis ir nowehlees

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015