Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: na§ta
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kappu nä§ta kļuh§t
2 Mans Juhgs irr śalds manna Na§ta ir weegla kas to mannim labpraht
gŗuhta Na§ta irr tee man wiśśai
weens wee§śis und §pee§ch man ļohte to Ghräko Na§ta 2 Man §tahw preek§cha weens gruhtais zel§ch
Jo manna Juhga irr laipniga un manna Na§ta weegla
śchana śawas Pahrkahpśchanas prohti tas besbalśigs Na§ta ne§dams Lohps ar Zilweka Balśi runnadams irr ta P
Na§ta
Na§ta
Na§ta
eet par mannu Ghallwu und ka kahda ghruhta na§ta gir tee mann ghruti tappuśchi O Deews e§śi
19 Ģeķķa Walloda §pee§ch{§pe§ch} ka` Na§ta
24 Jo wiņņas Na§ta irr no D§el§es
Pahtaga in Na§ta itt ta` Kalpam
nu irr par ścho Kallpu nä§ta
Jo mans Kru§ts irr paneśśams in manna Na§ta weegla
Ghallwu ka kahda ghruhta Na§ta gir tee mann ghruhti

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015