Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mee§tas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

hme to Akli pee Rohkas un iswedde to ahran no thas Mee§tas un śpļahwe eekśch wiņśch Azzim un likke tahs Rohk
Bet tee isgahjuśchi pahrtaigaja wiśśas tahs Mee§tas śluddinadami to Preezas=Wahrdu un wiśśur weśśalus
eweśśels Lah§arus Wahrda^ no Betahnias eekśch tahs Mee§tas Mahrias un Martas wiņņas Mahśas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015