Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mee§tahs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Netizzibas dehļ un pahr§taigaja kahrt kahrtim tahs Mee§tahs mahzidams
ka tee warr noeet uhs apkahrt gullamahm Śehtahm un Mee§tahs un preekśch śewis Mai§i pirkt jo teem newaid kas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015