Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mariä
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Vz to Maria ar ze`mmoßen
Chri§ti droug' ekßan §yrd' §aiu^t Maria gan gouź aproudaie
Ta Jumprouw darge Maria §ky§t
Summat es tu Jumprouw §ky§ta Maria Pylna De'we źäle§tybe vnd mylybe
Ka tas notyks at§accye Maria Ai§to es nä we'ne wyre atzy§t
De^we däle Maria ta Jumprouw §ky§t
Swäta Maria touws mylayß däls Je§us
SAk mums o^ Maria ko radzäie tu wyr§on
Svmmenata es tu De'we ma'te Maria No De'we yzrädzäta no De'we yzla§syta
Tu es cour Prophetems Maria pa§luddenata
O Jumprouw §ky§t Maria Warrän gouź tu roudaie
§euw Maria kam tu es pedzimmus
Sumnat es tu Maria Swät Magdalen pe to kappe ga'ie
KAd nu ta leela Śwehta Deena pagahjuśi bija pirke Maria Madleena in Maria Jehkaba Mahte in Salama dahrgas
Madleena in Maria Jehkaba Mahte in Salama dahrgas
Mahte und winjas Mahtes Mah§śa Maria Cleowas
Śeewa und Maria Maddaļa Kad nu JE§us
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
Jeb§che ta Jumprawa Maria tha Kungha Chri§ti Mahte
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
tha Kappa unnd ghaja noh§t Bett turr patt by Maria Maddaļa unnd Maria Jo§es tee apśädahß
Maria Maddaļa unnd Maria Jo§es tee apśädahß
to wi§śu §tarrpa kattrahm by Maria Maddaļa und Maria
to wi§śu §tarrpa kattrahm by Maria Maddaļa und Maria tha ma§a Jäcoba und Jo§es Mahte unnd Salome
Maria czetis appeskan Pontio Pilato
atna^c vnd atne§§e Mariä no debbes to źälige
Ley mums nu lu^kt Je§um De'we vnd Mariä däle ka tas wy§se mu^§e gräke pedo^t
Ta §ky§te mes Mariä näs
Je§um Mariä dälam
Tas gull' ekßan Mariä kläpe
Vnd Mariä tay da^rge ma^te
Gabriels to wä§te ne§§e Mariä
WAyrak bu^s mums nu tyccät wenay Mariä tay tay§nig' nä ka wy§§ems
MAria mettehß kahyop tannies Deenahß vnd ghaya
Maria taes jumprouwes gir thas patte§e Czilwhex peczimm
no Maria taes jumprouwes Moetczytz gir appe§kan Pontio
Maria naetce Vnde tas §weetcz A§§ens Pallidtcz mums
yuß mekleyat nawaid §cheite Haleluia Haleluia Maria Engels mileis Engels kra§§nis Haleluia Haleluia
Schoden tan §weetan leledenan Haleluia Haleluia Maria Rade mums tho Kunge Je§um Chri§t Haleluia Katters
Kattran te to no likku§§che by Haleluia Haleluia Maria Tas Kunx gir no§t vnde näwaid §cheithe Haleluia
licktz lidcz tan tre§chan denan Haleluia Haleluia Maria Mes redczam to ganne §cho bride Haleluia Haleluia
Maria E§§et patteickte miley Engele kra§ne Haleluia Hal
§ouwems matczeklems §lawygems Haleluia Haleluia Maria vß loudems
Dod mums §innath Maria ko tu wur§on czell radczey to
wens Dews no §peck vnde Gode No Maria tas §ki§tas Jumprows
prate No wenas Jumprouwes peczimmis Maria tu es y§redzeta Ka tu wen mate
Mahte vnd winyas Mahtes Mah§śa Maria Cleowas
Śeewa vnd Maria Maddaļa Kad nu JE§us śawu

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015