Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjojis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tohs paśchus Ja§ons irr mahjojis un śchee wiśśi darra pretti tahm Pawehleśchanahm
^ Semme^ itt ka śweścha^ un irr eekśch D§ihwokļeem mahjojis ar J§a`a`ku un Jehkabu kas Lihd§=Mantineeki bija
ka tu e§śi winju pa§§chu ähdenajis d§irrdenajis mahjojis ghehrbis ai§to ko tu tam wiß Maggakam darri to da

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015