Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjohs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eens D§ihwoklis Deewa pee teem Zilwekeem un wiņśch mahjohs pee teem un tee buhs wiņņa Ļaudis un wiņśch tas D
2 Kungs kas mahjohs tawa^s

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015