Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjas=weeta
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rittuśi krittuśi irr Babilon ta leela un irr weena Mahjas=Weeta to Wello tappuśi un weens Zeetums wiśśo neśchķih§
tnahkuśchus Ļaudis Staigatajus kam newa paleekama Mahjas=Weeta Noturrajtees no Meeśu=Kahrumeem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015