Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjas=weeta^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s un likke to Śille^ jo teem ne bija zittur Weetas Mahjas=Weeta^
pehz zehle wiņśch to uhs śawu Lohpu un nowedde to Mahjas=weeta^ un apkohpe to
Pehz zehle wiņ§ch to us śawu Lohpu in nowedde to Mahjas=Weeta^ in śargaja to apkohpe to Ohtra^ Deena^ brauze

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015