Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjahs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ne irr in tam Mahjahs jarauga kur
19 Wiņņa Kauli tappe atkaļ mahjahs
Mahjahs wiņśch irr us tahļu
Un wiņśch nahze Kaperna`i`uma^ un Mahjahs buhdams jautaja wiņśch tohs Ko juhs eśśaht apjaut
Bet ja jebkurśch isśalzis irr tas lai Mahjahs ehd ka juhs par Śohdu ne śanahkat tahs zittas Lee
Ee§ahkoht in ar beikt ta §cheitan ka jau Mahjahs
mann eenied tohs Tähwa Ghräkus mahjahs peemeckleyu py teems Bährneems
Ka Baßnitza` tha mahjahs arr
Grähkus mahjahs peemekkle py teems
tohs Tähwa Grähkus mahjahs peemekkle py

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015