Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ahs pee trim Mehneścheem pehz gree§ehs ta atkal us Mahjahm
Un tee Ganni gree§ehs us Mahjahm gohdaja un teize Deewu par wiśśu ko tee bija d§ir
tu paśluddinajis un mahzijis tiklab Draud§e^ ka pa Mahjahm
Zeļļu us śawahm Mahjahm attkal dohteeß
śirrdighe klau§śa und us Mahjahm lieds n䧜ahß taß gir weens
us Mahjahm Śchee Ļautinji kattri no Paggaņo Tautu bijuśchi u
pehz gree§ehs ta atkaļ us Mahjahm
In tee Ganni gree§ehs us Mahjahm gohdeja in teize Deewu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015