Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahja=weetu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nahkt und Mahja=Weetu py mums darra apraxta
Ka taß Śwähtz Gharrs śawu Mahja=Weetu py
mieļohß und MEHS py to nahxim und Mahja=Weetu py to darrie§śim tad nhe runna Wings no śöw pa§śc
śatzidams MEHS nahxim unnd Mahja=Weetu darrie§śim
nahk turr irr taß Śwähtz Gharrs gir und śawu Mahja=Weetu darra Taß mums leels Ghohds ka tha wi§śa śwähta T
Chri§tus ka taß Śwähtz Gharrs śawu Mahja=Weetu muh§śahß
ka taß patteeß Deews §chehlighe nahkt und Mahja=Weetu darriet ghribb tad räds und proht jaw ick=kattris
und Mahja=Weetu py to darriet kaß Winju mieļo und winja
und no śawu Tähwu teitz ka tie abbi nahkt und Mahja=Weetu py mums darriet ghribb tad Wings to Śwähtu Gharru
Tre§ścha` Kahrta` śwehty Wings ścho śawu Mahja=Weetu wings śwehty to zaur zaureem ka taß Apu§tuls Pahw
Peekta` Kahrta` darra taß Śwähtz Gharrs to Mahja=Weetu śawo titzigho Śirrdo baggatu Ta Ba§niza eek§chan
Śä§ta` Kahrta` usturr taß Śwähts Gharrs to Mahja=Weetu tahß Śirrds kattra Deewam padäwuśeeß gir Tha
py to mehß nahxim unnd Mahja=Weetu py to darrie§śim
aß mannu Wahrdu turrehß und mehß py to nahxim und Mahja=Weetu py to darrieśim Deewa Wahrdu mahziet
mehs py to nahxim und Mahja=weetu py to darrie§śim Bett kaß
ko Deews töw py Rohkas dehwis preek§cha zellt kaß Mahja=Weetu
Semmeh Mahja=Weetu dabbuja
tamm turr Mahja=Weetu muh§chighe jemmt Ack Deews ka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015