Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahja=weeta
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tam bij śawa Mahja=Weeta Kappo^s un ne weens warreja wiņņu neds Śchķehdehm
gir tahda Mahja=Weeta kattra illghe nhe palleek unnd
Śirrds no śöw pa§śchu Deewa D§iewoklis und Mahja=Weeta nhe warr buht Vnd kad Wings tickai tam śohlijis g
und no śöw pa§ścheem 䧜am D§iewokli to Wällo und Mahja=Weeta wi§śo nhe§chkie§to Gharro und wi§śo nhe§chkie§to
ustaiśita Bett tha Mahja=Weeta tha Śwähta Gharra palleek
tu 䧜ohtz tha Śwähta Gharra Ba§niza unnd Mahja=weeta kad tu nhe ghribbi Deewa Namma` nahkt Deewu peelu
ai§to winjam nhe by Ruhmes Mahja=weeta O kahda leela

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015