Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: maģģums
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jo tas irr Maģģums ko mehs §innam un tas irr maģģums ko mehs mahzam
Bet kad ta Pilniba nahks tad tas kas Maģģums irr taps isnihzinahts
Jo tas irr Maģģums ko mehs §innam un tas irr maģģums ko mehs mahzam
16 Tas Maģģums kas taiśnam

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015