Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§trahda
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śazzija uhs teem Ļaudim Śeśchas Deenas irr kurra^s ja§trahda tad nu taņņi^s nazeet un tohpeet d§eedinati un ne
Kahjiņahs Darru kas ja§trahda Wiņņai atkal no=eijoht kad ta no§uhd
tas buhs tew pahr leeku gŗuhts Ja Wezzumma^ ja§trahda buhs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015