Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: eelu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s Kungs śazzija us wiņņu Zellees in eij eekśch to Eelu ko tee śauz to Taiśnu in waiza eekśch Judas Namma
Zeļļu us to Eelu tahs Taiśnibas
Un tas Kungs śazzija us to Zellees un eij us to Eelu kas dehweta Taiśna un mekle Juhdaśa Namma^ Saulu
no weenu Eelu ohtra` śchurrp und turrp zaur wi§śu Pili Jeru§ale
to Eelu ta Tee§śa
eek§chan to Eelu kattru śautz to Taißnu vnd waiza eek§chan

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015