Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dubļus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

To śazzijis śpļahwe wiņśch Semme^ un darrija Dubļus no tahm Śeekalahm un śwaidija ar teem Dubļeem ta
azzija Weens Zilweks kas JE§us śaukts tohp darrija Dubļus un śwaidija man tahs Azzis un śazzija uhs man Eij
Un ta bija Śwehdeena kad JE§us tohs Dubļus taiśijis un tam tahs Azzis atdarrijis
s tappis un wiņśch śazzija uhs teem Wiņśch uslikke Dubļus uhs mannahm Azzim un es ma§gajohs un red§u

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015