Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmiex
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

2 Vs mums gir tick dußmiex wiņjo Prahtz kad Deews teems
kapehtz e§śi tu tick barrx vnd dußmiex vß mums
Es tas Kunx taws Deews äßmu weens dußmiex Deews katters par teems kattri
Deews äßmu weens dußmiex Deews katters
taß dußmiex Deews
7 Wings warr dries tick dußmiex tappt teek §chehliex wings gir
wings gir ghanna §chehliex bett wings gir arrid§an dußmiex wings leekahs śöw śalied§enatees vnd śohda arrid§
11 Ai§to weens dußmiex Czillwäx eedäd§ena Bahr§chanu vnd
18 Dußmiex Wiers eeśahk Bahr§channu
22 Dußmiex Wiers eeśahk Bahränu
Tad tappa tas Nammas=Kunx dußmiex vnd śatziya
tohß Kad to tas Konings d§irrdeya tappa tas dußmiex vnd i§śutiya śawu Spähku vnd licka §chohß Släppka
ES patteitzo töw Kunx ka tu Dußmiex e§śi vs mann biyis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015