Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmiegs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Śaw Dähl' usluhk taß dußmiegs Deews
2 Us mums gir tick dußmiegs winņo Prahts
dußmiegs
Kungs taws Deews äßmu weens dußmiegs Deews katters par teems kattri man eenied
Wings warr dries tick dußmiegs tapt teek §chehliegs
ad tu luhds nhe pallieds nhe §chkeet Wings us töw dußmiegs 䧜ohtz Nhe bett Wings tapehtz to darra ka tawu
tam tohp winja Ghräki pahrmä§ti taß tohp dußmiegs nhe §inna
Deews gir barrgs und dußmiegs bett tu e§śi leels Ghrehzeneex
taß Kungs taws Deews äßmu dußmiegs Deews katters
Tu dußmiegs buhdams Bähdas und Rai§u darri tam us
Eß taß Kungs taws Deews äßmu weens dußmiegs Deews katters par teems kattri man eenied tohß
tick §cheliegs ka Deews gir tick dußmiegs warr
Deews äßmu weens dußmiegs Deews
Deews ka tu dußmiegs e§śi us mann bijis unnd tawas
taß Nammas=Kungs dußmiegs und śatzija us
taws Deews äßmu weens dußmiegs Deews katters
d§irrdeja tappa taß dußmiegs unnd i§śutija śawu
kaß §cheitan raxtietz §taw Taß Konings tappa dußmiegs
barrgs und dußmiegs Deews Wings attrebjahß prett
liegs ka Wings arrid§an taißnis gir und barrgs und dußmiegs katters tohß Bleh§chus und Beßdeewighus ghau§che
pe§tiet Pehteris par leeku dußmiegs und ahtris nhe warr tick illghe
zeek ghribbädams Wings warr dries tick dußmiegs kļuht teek §chehliegs Wings gir unnd Winja Dußmib
Ai§to Eß äßmu §werejiß dußmiegs buhdams teem nhe
taß Tähws ka barrgs und dußmiegs Śohghis us Ghräkeem tick
arrghu Ballśi ka Pährkohns rieb und śacka eß aßmu dußmiegs barrgs Deews und śohdu to Tähwo
śacka Eß äßmu barrgs dußmiegs Deews katters Tähwo
ES patteitzu töw Kungs ka tu Dußmiegs e§śi us

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015