Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmiba`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kunx Kattri śawa` Dußmiba` śacka Plehß §emme plehs §emme ick
śawa` Dußmiba` śacka Plehß §emme plehs §emme
pehtz ja=luhds Ock Kungs nhe śohdi mann tawa` Dußmiba` nhe pahr=mahzi mann tawa` Bahr§iba` Ja tu tad weh
Kunngs nhe śohdi mann tawa` Dußmiba` nhe pahrmazi
righam buht unnd tohß Ļaudis mahziet ka tee Deewa Dußmiba` und Śohda` nhe=ee=kriet Winjam nhe buhß mi§t
Kungho Dußmiba` by nahkuśchi Ka turr by ta leela Ghrezenee§che
töw labbs Prahtz gir ack nhe śohdi mann tawa` Dußmiba` unnd nhe pahrmahzi mann tawa` Bahrśiba` palied§i
tawa` Dußmiba` und nhe pahrmahzi mann tawa` Bahr§śiba`
pane§§t kad wings ka Pa§śaules Śoghis jums śawa` Dußmiba` usrunnahß śatzidams Att§tahjeeta no mann juhß
11 Vgguns Dußmiba` laid tohs aprieth kattri tahdi Nhebehdneeki

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015