Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dihķi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jo weens Eņģelis śawa^ Laika^ nolaidehs eekśch to Dihķi un paku§tinaja to Uhdeni Kurśch tad wiśśu pirmak
kas kad tas Uhdens tohp ku§tinahts manni eekśch to Dihķi eemett un teekams es nahku nokahpj zits manna^ pr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015