Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: deh§ti
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rśch jelle kad eet Kaŗŗa^ us śawu paśchu Makśu kas deh§ti weenu Wihna=Kalnu un ne ehd no wiņņa Augļeem jeb
Eek§ch muhśahm Śirdehm deh§ti 2 No śewim §pehjam mehs nekah
Lauku in nopirk to in deh§ti weenu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015