Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§irnu=akmins
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tam buhtu labbaki ka tam weens D§irnu=Akmins taptu pakahrts pee wiņņa Kakla un me§ts taptu Juh
weens D§irnu=Akmins pee Kakla taptu pakahrts in apślihzinahts

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015