Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§irno=akmins
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eekśch mannim tizz tam buhtu la`bbaki ka tam weens D§irno=Akmins pee Kakla taptu pakahrts un apślihzinahts Juhra^
eekśch mannim tizz tam buhtu labbaki` ka tam weens D§irno=Akmins pee wiņņa Kakla peekahrts un Juhra^ eeme§ts taptu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015