Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwośchann'
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

11 Tu mannu Praht' in D§ihwośchann' Śataiśi ka` tew paścham tihk
nikna D§ihwośchann' Tak tewi §pee§ch ka tu pehz mums Ar Nahwes=Bultah
Ar śwehtu D§ihwośchann' 6 Deews dohd mums tahdu Prahtu Tu aug§tajs muh§ch

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015