Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwośchana^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ens irr labbs ka weens weenigs Deews Bet gribbi tu D§ihwośchana^ ee=eet tad turri tohs Bauślus
ns Darritajs ta Darba tas pats buhs śwehtigs śawa^ D§ihwośchana^
PAtt Widdu^ labba^ D§ihwośchana^ Muhs ta Nahwe śaņem Kur
tas tew labbaki ar weenu Azzi D§ihwośchana^ ee=eet ne ka` diwi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015