Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§erramu=naudu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s teem kattri zaur Wahrtim un zaur Wakti eet Malku D§erramu=Naudu jeb zittu kahdu Leetu nopleh§ch buhs śohditam tap
s teem kattri zaur Wahrtim un zaur Wakti eet Malku D§erramu=Naudu jeb zittu kahdu Leetu nopleh§ch buhs śohditam tap
nei zaur kadu dawanu jeb d§erramu=Naudu jeb us zittu wi§i un Zellu man neh gribbu
no nehweenu kadu d§erramu=Naudu
zaur kadu Dawanu jeb d§erramu=Naudu jeb uß zittu ai§leektu Wie§e und Zellu man~

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015