Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ellons
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s Kaps ar śawahm Mehlehm d§enn tee Wiltibu Ohd§cho D§ellons irr appakśch wiņņo Luhpahm
Kur irr Nahwe taws D§ellons kur irr Elle tawa Uswarreśchana
Bet tahs Nahwes D§ellons irr tee Grehki un to Grehku Spehks irr ta Bauślib

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015