Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§elloņi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eem Skarpijeem lihd§as un eekśch wiņņo A§tahm bija D§elloņi un wiņņeem bija Warra tohs Zilwekus maitaht peezu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015