Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: czeetumu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

3 Tas gir to czeetumu czeetuma` jehmis Kahpdams py Tähwu
bähdas vnd czeetumu pahrwehrs Eepreezini tohs arrid§an pa§tarahs
myligeems Wahrdeems vnd nhe śauga ar Śohdibu vnd Czeetumu 16 Tapehtz śargayees vnd peeluhko labby tu leela`
Śarrghi preek§chan Durrweems śarrghaya to Czeetumu
lammaya winjo Nhetitzibu vnd winjo Śirrtz czeetumu ka tee nhe by titzeyu§§chi teems kattri to by red
tohs no Czeetumu To daries tas czaur §awu Dählu tapehtz
Waidu Par Wirrwehms vnd par Czeetumu Par ļaunu peepeh§chu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015