Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: besdibbenigu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

luhd§am tawu besdibbenigu Schehla§tibu tu gribbi mums labbus
ohdibu gann eśśim pelnijśchi Bet mehs luhd§am tawu besdibbenigu Schehla§tibu tu gribbi muhśus Grehkus mums §chehl
Mehs luhd§am tawu besdibbenigu Schehla§tibu tu gribbetu tahdu
in eezehlis Mehs luhd§am tewi zaur to paśchu tawu besdibbenigu Schehla§tibu tu gribbi ścho Behrniņu §chehligi us

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015