Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: besdibbeni
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tas mette wiņņu eekśch to Besdibbeni un eeślehd§e wiņņu un ais§ehgeleja tahs Durwis pa
kad śchņahz Kad tee Bailes=Wiļņi śweļļahs Kad tee Besdibbeni krahz

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015