Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: besdibbeni^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tee luhd§e wiņņu lai tas teem ne pawehletu Besdibbeni^ nokahpt
Jeb Kas kahps §emme^ Besdibbeni^ tas irr Kri§tu no Miŗŗoņeem augścham we§t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015