Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: at§krehja
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

u us weenu Śtuhŗa=Akmiņu Kad nu Pluhdi notikka tad at§krehja ta Śtraume us to Ehku bet ne §pehja wiņņu ku§tina
Ehku ustaiśija us Semmes bes Pamatta un ta Śtraume at§krehja un ta Ehka kritte tuhdeliņ un ta Poh§tiśchana tah

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015