Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abbus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

6 Kapehtz dabbi tu abbus Mais und
Debbeśu Tehtihts lai abbus apkohp
und attradda abbus Mariam und Jo§epu
ghribbam mehß arrid§an abbus weena` Rei§a` abdomaht und tahß
3 Vnd dohd teems laiku śawas d§iewibas vnd raddiya abbus ick kattru py śawu tawtu vnd darriya tohs pehtz ś
teems willckt Vnd tee nahze vnd peepilldiya abbus Laiwas pillus tha ka tee ghrimma Kad to Simons
tee nahze peepeh§che vnd attradda abbus Mariam vnd

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015